Eğitmen Sözleşmesi

Eğitmen Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

 1. A- İş Sahibi:
  İLERLET EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “İLERLET” olarak anılacaktır)

GÖKSU MAH. 93 CAD. ABC OKULLARI A BLOK NO: 6 /1A ETIMESGUT/ ANKARA

 1. B- Eğitmen

www.ilerlet.com adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden Eğitmen Kaydı yaptıran ve bu kapsamda İLERLET’in sahibi olduğu platform üzerinden reklamsız veya reklamlı çevrimiçi ders hizmeti (“Canlı Ders Hizmetleri”) vermeyi kabul eden ve işbu Sözleşme’yi akdeden eğitimci (“Eğitmen”)

2. Sözleşmenin Konusu

Eğitmen’in eğitim ve danışmanlık için vereceği hizmetlerinin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen her türlü eser üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi, fiyatlandırılması ve ödeme şekilleri, bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

3. Sözleşmenin Kapsamı

İşbu sözleşme ile mali hakları ve kullanma ruhsatını eğitmen ile ortaklaşa olacak şekilde devralan iş sahibi şirket, bu aşağıda sayılan mali hakları, eğitmenin rızası bulunduğu müddetçe Yurt içi ve yurt dışında, Türkçe ve tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal ile kullanabilecektir:

 1. 3.1. Çoğaltma

 2. 3.2. Yayma

 3. 3.3. İşlenme

 4. 3.4. Bilgi ve metinlerin tamamı ya da bir kısmı kopya etme fotografik, mekanik yollarla çoğaltma ya da bilgisayar teknolojisi kullanılarak disket, compact disk, internet ya da başka araçlara yüklenebilme veya diğer yollarla (işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla, görsel ve sanal ortamda) çoğaltma ve yayma, elektronik ortama uyarlama

 5. 3.5. Temsil

4. Devir ve Temlik

 1. 4.1. Eğitmen, yapacak olduğu hizmetleri, iş sahibi şirketin onayını almadan anlaşmaya varılmadan hiçbir kimseye devir ve temlik edemez. Öyle bir durumda şirketin işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 2. 4.2. Devir ve temlik yasağına aykırı olarak işin devri halinde, eğitmenin tüm alacakları, iş sahibi şirkete irat kaydedilebilir.

5. Eğitmenin Yükümlülükleri

Eğitmen; dersler, sınavlar, ders tanıtım videoları ve görselleri, pratik testleri, ödevler, kaynaklar, cevaplar, kurs açılış sayfası içeriği ve duyurular dahil olmak üzere yayınladığı tüm içeriklerden sorumludur.

Eğitmen;

 • Doğru hesap bilgileri sağlayacağını ve bilgileri koruyacağını,

 • İlerlet.com’u bu şartlar ve kullanım şartlarında belirtildiği şekilde gönderilen içeriği kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunu,

 • Göndermiş olduğu içeriği herhangi bir üçüncü kişi tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ve kötüye kullanmayacağını,

 • Göndermiş olduğu içeriğin ve hizmetlerin kullanımı üzerinden eğitim vermek ve sunduğu hizmetleri sunabilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere sahip olduğunu,

 • Sektörün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini temin edeceğini,

 • Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamayacağını veya sağlamayacağını,

 • Hizmetler yoluyla veya herhangi bir ilerlet.com kullanıcısına istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam, ticari veya başka türlü istekler göndermeyeceğini veya iletmeyeceğini,

 • Yapacak olduğu hizmetleri; öğrencilere özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmayacağını,

 • Herhangi bir üçüncü taraftan iş sahibinin lisans almasını ya da bir telif ödemesi yapmasını gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almayacağını,

 • Hizmetleri sınırlandırmayacağını veya yerleştirmeyeceğini (bir dersin ücretsiz sürümünü yerleştirmek gibi) veya Hizmetleri kötüye kullanmayacağını,

 • Başka bir kişiyi temsil etmeyeceğini veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmeyeceğini,

 • Diğer Eğitmenlere müdahale etmeyeceğini veya başka şekilde hizmetlerini, derslerini sunmalarını engellemeyeceğini,

 • Destek hizmetleri dahil olmak üzere ilerlet.com kaynaklarını kötüye kullanmayacağını,

 • Hazırlamış olduğu içerikleri, içerikler yayında iken veya yayından kaldırıldıktan sonra iş sahibi şirketin onayını almadan kullanamayacağını,

 • Yalnızca iş sahibinin sunduğu ticari markaların görsellerini, iş sahibinin izin verdiği şekilde kullanabileceğini,

 • İş sahibi şirketin ticari markalarını yalnızca ilerlet.com’da yer alan derslerin tanıtımı için kullanacağını,

 • İş sahibinin ticari markaların kullanımını durdurmasını talep ettiği durumlarda bu talebi doğrudan uygulayacağını,

 • İş sahibi şirketin ticari markalarını yanıltıcı veya aşağılayıcı şekilde kullanmayacağını,

 • İş sahibi şirketin ticari markalarını yürürlülükteki yasaları ihlal edecek şekilde veya uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı bir konu ya da materyal ile bağlantılı olarak kullanmayacağını,

Beyan ve taahhüt eder.

6. İtimat ve Güvenlik

6.1. İşbu sözleşme ile eğitmen ilerlet.com tarafından belirlenen diğer ders kalitesi standartlarına veya politikalarına uymayı kabul etmiş olmaktadır. Eğitmenin ilgili güncellemelere uyduğundan emin olmak için bu politikaları düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitmen, hizmetleri kullanımının ilerlet.com’un (tamamen kendi takdirine bağlı olarak sağlayabileceği veya iptal edebileceği) onayına tabi olduğunu kabul etmiş olmaktadır.

İş sahibi şirket aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere önceden bildirmeksizin, dersleri kaldırma, ödemeleri askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.

 • Bir eğitmen veya ders, ilerlet.com politikalarına veya yasal şartlarına (Kullanım Şartları dahil) uymadığında

 • Öğrenci deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda

 • Bir eğitmen ilerlet.com’da hoş olmayan bir davranış gösterdiğinde veya ilerlet.com’un halkın gözündeki itibarını zedelediğinde, ilerlet.com’u bir skandal içerisine sürüklediğinde

 • Bir eğitmenin, ilerlet.com’un politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunda

6.2. Eğitmenlerin öğrencilerle sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle öğrenciler hakkında eğitmenin alacağı tek bilgi, hizmetler aracılığıyla sunulan bilgiler olacaktır. Eğitmen edindiği bilgileri, ilerlet.com’da bu öğrencilere hizmetlerini sunmaktan başka bir amaçla kullanmayacağını ve ilerlet.com dışında ek kişisel bilgi talep etmeyeceğini veya öğrencilerin kişisel bilgilerini saklamayacağını kabul etmiştir. Eğitmenin öğrencilerin kişisel verilerini kullanımından kaynaklanan iddialara karşı İlerlet’e tazmin mükellefiyetinde bulunmuş olur.

7. Lisans

7.1. Eğitmen, İlerlet’e gönderilen içeriğini sunma, pazarlama, kullanma ve bu amaçlar için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği öğrencilere alt lisanslandırma hakkı vermiş olur. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir.

7.2. Eğitmen, İlerlet’e gönderilen içeriğini sunma, pazarlama, kullanma ve bu amaçlar için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği öğrencilere alt lisanslandırma hakkı vermiş olur. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir.

7.3. Eğitmen, hizmetleri teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla içeriğinin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebilir. İlerlet.com eğitmenin adını, resmini, görüntüsünü veya sesini; hizmetler, içeriğin veya ilerlet.com içeriğini sunma, teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanma izni vermekte ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektedir.

8. Hizmet Fiyatlandırması

8.1. Ders oluştururken eğitmenden, her bir ders için uygun gördüğü bir fiyat seçmesi istenir. Fiyatını seçtikten sonra belirlenen fiyatın iş sahibi şirket çalışanları ve moderasyonu tarafından onaylanması gerekir. Ayrıca, iş sahibi şirket tarafından eğitmene belirli promosyon programlarına katılma fırsatı da sunulur. Promosyon politikası zamana bağlı değişiklik gösterebilir nitelikte olup eğitmene bu politika ve şartları sözlü/yazılı olarak iletilir ve onayına sunulur.

8.2. Eğitmen, hazırladığı içerikleri, iş sahibi şirketin çalışanlarıyla, seçili iş ortaklarına erişim vermesi gereken durumlarda paylaşma hakkını iş sahibi şirkete vermiş olduğunu kabul eder. Eğitmen bu tür durumlarda telafi ödemesi almayacağını da kabul etmektedir.

8.4. Bir kullanıcı, ilerlet.com’da geçerli yasalar doğrultusunda ulusal yerel satış veya kullanım vergisi, katma değer vergisi (KDV) ya da benzer işlem vergileri ödemesini gerektiren hizmet alırsa, bu satışlar için iş sahibi şirket bu İşlem Vergilerini toplar ve yetkili vergi makamlarına iletir. İş sahibi şirketin bu tür vergilerin ödenmesi gerektiğini tespit ettiği durumlarda kendi takdirlerine bağlı olarak satış fiyatını artırabilir. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde uygun İşlem Vergileri, mobil platform (Apple App Store veya Google Play gibi) tarafından toplanır.

8.5. Eğitmenin katılmayı tercih edebileceği bazı isteğe bağlı pazarlama programları (Promosyon Programları) sunulmaktadır. Bu programlar, eğitmenin dersleri için optimum fiyat noktasını bularak ve derslerini farklı pazarlama kanalları aracılığıyla tanıtılarak gelir potansiyelini artırmaya yardımcı olabilir. Bu programlara katılmak için ön ödeme yapma gerekmez ve katılım durumunu eğitmen dilediği zaman değiştirebilir. Ancak yapılacak değişiklikler hali hazırda etkin kampanyalara uygulanmaz.

9. Ödeme ve Ödeme Şekilleri

9.1. Bir kullanıcı dersleri satın aldığında, satışın brüt tutarını, İlerlet tarafından öğrenciden alınan asıl tutar (Öğrencilerden alınan asıl tutar, eğitmenin belirlediği satış fiyatı üzerine KDV gibi İşlem Vergileri eklenerek hesaplanır) "Brüt Tutar" olarak hesaplanır. Satışın net tutarını "Net Tutar" hesaplamak için tüm İşlem Vergilerini ve isteğe bağlı Promosyon Programları ile bağlantılı olarak üçüncü taraflara yapılan tüm ödemeleri bu tutardan düşürülür. Mobil uygulama satışlarına uygulanan tüm mobil platform ücretleri (Apple App Store veya Google Play gibi platformlar ödemeleri kendi sistemleri üzerinden yapılmasını zorunlu tuttuğu ve bu işlemlerden kesinti yaptığı için) "Net Tutar" üzerinden düşülebilir.

9.2. Eğitmen, ilerlet.com’un isteğe bağlı promosyon modellerinden birine katılmadıysa gelir payı, öğrenci geri ödemeleri gibi geçerli mahsupları uygulandıktan sonra Net Tutarın %70’i olacaktır. Eğitmen, herhangi bir Promosyon Programına katılırsa ilgili gelir payı farklı olabilir ve Promosyon Anlaşmasında belirtildiği şekilde uygulanır.

9.3. Satışın hangi para biriminde yapıldığından bağımsız olarak iş sahibi şirket, eğitmenlere yönelik tüm ödemeleri Türk lirası (TRY) ile yapar. Döviz dönüştürme ücretleri ve gönderim ücretleri hariç olmak üzere işlem ücretleri dikkate alınır. Eğitmenin kazanç raporunda satış fiyatı (yerel para birimiyle) ve dönüştürülmüş gelir miktarı (Türk lirası) gösterilir.

9.4. Yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde hesaplanan ücretler, eğitmenin hizmete başlamış olduğu tarihten başlayacak 40 gün sonunda eğitmenin sözleşme gereği iş sahibine bildirdiği banka hesabına yatırılır. Eğitmene yapılacak hizmet ödemeleri sözleşmenin taraflarca devam ettirilmesi halinde 40 günlük periyotlarla yukarıda belirtilen şekilde ödenecektir.

9.5. Ayrıca eğitmen yapılacak ödemeler için gerekli kimlik bilgilerini ve vergi belgelerini sağladığını, iş sahibinin uygun vergileri ödemelerine yansıtma hakkı olduğunu kabul etmiştir. Eğitmenden uygun kimlik bilgileri veya vergi belgeleri iş sahibinin alamaması durumunda ödemeleri askıya alma hakkını saklı tutmaktadır. Eğitmenin gelirine yansıtılacak tüm vergilerden nihai olarak eğitmenin sorumlu olduğu kabul edilmiştir.

9.6. İş sahibi şirketten ödeme almaya uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu eğitmene aittir. İş sahibi; dolandırıcılık, fikri mülkiyet hakkı ihlali veya diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi durumunda ödeme yapmama hakkını saklı tutmaktadır.

10. ilerlet.com Eğitmen Hesabının Silinmesi

Eğitmenin, eğitmen hesabını nasıl sileceği ile ilgili talimatlar ilerlet.com web sitesinde Üyelik Sözleşmesi’nde ve Kullanım Şartları bölümlerinde mevcuttur. Eğitmen hesabını silmeden önce eğitmene yapılması gereken kalan planlı ödemeleri gerçekleştirmek için iş sahibi tarafından ticari olarak makul çalışmalar yürütülür. Eğitmenin derslerine daha önce kaydolan öğrenciler varsa eğitmenin hesabı silindikten sonra bu öğrencilerin eğitmenin adına ve gönderdiği içeriğe 4 ay boyunca erişmeye devam edeceğini eğitmen kabul etmiştir.

11. Cayma Hakkı

İş sahibi şirket, eğitmenin ilerlet.com’da hizmet sağlarken uygunsuz davranışlarda bulunması veya TCK’ya göre suç unsuru oluşturan davranışlarda bulunması durumunda cayma hakkını kullanabilir. Buna karşılık eğitmen de hak etmiş olduğu ödemelerin, kendisine, takip eden ödeme gününe kadar yapılmaması durumunda cayma hakkını kullanabilecektir.

12. Sözleşmenin Feshi

Yüklenen, sözleşme ve eklerinde belirlenen borçlarından herhangi birisine kısmen veya tamamen uymadığı takdirde iş sahibi şirketçe kendisine ihtarname yazılarak bir süre tanınır. Bu süre içerisinde eğitmen, ihtarnameye rağmen borçlarını yerine getirmezse başka bir merasim ve hüküm almaya ihtiyaç kalmaksızın iş sahibi şirket sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmesi bu şekilde feshedilen eğitmene hiçbir ödeme yapılmaz.

13. Sözleşmenin Süresi ve Şartlarının Güncellenmesi

İşbu sözleşmenin süresi 1 yıldır. Sözleşme süresi bitmeden veya sözleşmenin süresi bittikten sonra sözleşmede bulunan şartların yeniden güncellenebileceğini taraflar kabul etmiştir. Sözleşmenin bitmesi veya yenilenmemesi veya cayma hakkının kullanılması ile eğitmenin vermiş olduğu hizmetler, iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen süreler dolduktan sonra tamamen kaldırılacaktır.

15. İhtilafların Halli

İhtilaf vukuunda yetkili mahkemeler Ankara mahkemeleri ve icra daireleridir.